Inglês | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Stimate Domnule/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
În atenţia celor interesaţi,
To whom it may concern,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Stimate Domnule Ionescu,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dragă Mihai Popescu,
Dear John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Dragă Mihai,
Dear John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
We are writing to you regarding…
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
În legătură cu...
Further to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Referitor la...
With reference to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
I am writing to enquire about…
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Vă adresez această scrisoare în numele...
I am writing to you on behalf of...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Your company was highly recommended by…
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

V-ar deranja dacă....
Would you mind if…
Requerimento formal, tentativa
Sunteţi amabil să...
Would you be so kind as to…
Requerimento formal, tentativa
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Requerimento formal, tentativa
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Requerimento formal, muito polido
Aş fi profund recunoscător dacă...
I would be grateful if you could...
Requerimento formal, muito polido
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Would you please send me…
Requerimento formal, polido
Ne interesează să obţinem/primim...
We are interested in obtaining/receiving…
Requerimento formal, polido
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
I must ask you whether...
Requerimento formal, polido
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Requerimento formal, direto
Trimiteţi-mi, vă rog...
Would you please send me…
Requerimento formal, direto
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Requerimento formal, muito direto
V-am fi recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Requerimento formal específico, direto
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Questionamento formal, direto
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Questionamento formal, direto
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Declaração formal de intenção, direto
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Vă anunţăm cu regret faptul că...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muito polido
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muito polido
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Formal, muito polido
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muito polido
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muito polido
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polido
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polido
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polido
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polido
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direto
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Formal, direto
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Formal, direto
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muito direto
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, polido
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Cu respect,
Respectfully yours,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Cu bine,
Regards,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos