Inglês | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
W nawiązaniu do...
Further to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Nawiązując do...
With reference to…
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Requerimento formal, tentativa
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Requerimento formal, tentativa
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Requerimento formal, tentativa
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Requerimento formal, muito polido
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Requerimento formal, muito polido
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Requerimento formal, polido
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Requerimento formal, polido
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Requerimento formal, polido
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Requerimento formal, direto
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Requerimento formal, direto
Proszę o pilne...
You are urgently requested to…
Requerimento formal, muito direto
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Requerimento formal específico, direto
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Questionamento formal, direto
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Questionamento formal, direto
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Declaração formal de intenção, direto
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muito polido
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muito polido
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Formal, muito polido
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muito polido
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muito polido
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polido
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polido
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polido
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polido
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direto
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Formal, direto
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Formal, direto
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muito direto
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, polido
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Yours sincerely,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Pozdrawiam,
Regards,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos