Húngaro | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Dear John,
Kedves John!
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
We are writing in connection with...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Further to…
Továbbá...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
With reference to…
A ....ajánlásával ....
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
I am writing to enquire about…
Érdeklődnék, hogy ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Requerimento formal, tentativa
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy ...
Requerimento formal, tentativa
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Requerimento formal, tentativa
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Requerimento formal, muito polido
I would be grateful if you could...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Requerimento formal, muito polido
Would you please send me…
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Requerimento formal, polido
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Requerimento formal, polido
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Requerimento formal, polido
Could you recommend…
Tudna ajánlani ...
Requerimento formal, direto
Would you please send me…
El tudná nekem küldeni a ...
Requerimento formal, direto
You are urgently requested to…
Kérem, hogy sürgősen ...
Requerimento formal, muito direto
We would be grateful if…
Hálásak lennék, ha ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....?
Requerimento formal específico, direto
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Questionamento formal, direto
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Questionamento formal, direto
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Declaração formal de intenção, direto
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formal, muito polido
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formal, muito polido
Thanking you in advance…
Előre is megköszönve segítségét...
Formal, muito polido
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formal, muito polido
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, muito polido
Please reply as soon as possible because…
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formal, polido
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, polido
I look forward to the possibility of working together.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formal, polido
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formal, polido
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszéljük
Formal, direto
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Formal, direto
We appreciate your business.
Értékeljük az Önök üzletét
Formal, direto
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formal, muito direto
I look forward to hearing from you soon.
Várom a mihamarabbi válaszát
Menos formal, polido
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Regards,
Üdvözlettel,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos