Dinamarquês | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Dear Madam,
Kære Fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Dear John,
Kære John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
We are writing to you regarding…
Vi skriver til jer angående...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
We are writing in connection with...
Vi skriver i forbindelse med...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Further to…
I fortsættelse af...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
With reference to…
I henhold til...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Would you mind if…
Vil du have noget imod at...
Requerimento formal, tentativa
Would you be so kind as to…
Kunne du være så venlig at...
Requerimento formal, tentativa
I would be most obliged if…
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Requerimento formal, tentativa
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Requerimento formal, muito polido
I would be grateful if you could...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Requerimento formal, muito polido
Would you please send me…
Vil du være så venlig at sende mig...
Requerimento formal, polido
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Requerimento formal, polido
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Requerimento formal, polido
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Requerimento formal, direto
Would you please send me…
Kan du venligst sende mig...
Requerimento formal, direto
You are urgently requested to…
Du er snarest anmodet til at...
Requerimento formal, muito direto
We would be grateful if…
Vi vil være taknemmelig hvis...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Requerimento formal específico, direto
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Questionamento formal, direto
We understand from your advertisment that you produce…
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Questionamento formal, direto
It is our intention to…
Det er vores hensigt at...
Declaração formal de intenção, direto
We carefully considered your proposal and…
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
We are sorry to inform you that…
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formal, muito polido
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formal, muito polido
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formal, muito polido
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formal, muito polido
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formal, muito polido
Please reply as soon as possible because…
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formal, polido
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formal, polido
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formal, polido
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formal, polido
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formal, direto
If you require more information ...
Hvis du ønsker mere information...
Formal, direto
We appreciate your business.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formal, direto
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formal, muito direto
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Menos formal, polido
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formal, destinatário de nome desconhecido
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Respectfully yours,
Med respekt,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Regards,
Med venlig hilsen
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos