Sueco | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Geachte heer President
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Geachte heer
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Geachte mevrouw
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Geachte heer, mevrouw
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Geachte dames en heren
Bästa herrar,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Geachte dames en heren
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Geachte heer Jansen
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Beste meneer Jansen
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Beste Jan
Bäste John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Vi skriver till er angående ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Wij schrijven u in verband met ...
Vi skriver i samband med ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Met betrekking tot ...
Vidare till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ten aanzien van ...
Med hänvisning till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Ik schrijf u uit naam van ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Zou u het erg vinden om ...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Requerimento formal, tentativa
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requerimento formal, tentativa
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requerimento formal, tentativa
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Requerimento formal, muito polido
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Requerimento formal, muito polido
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Requerimento formal, polido
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Requerimento formal, polido
Ik zou u willen vragen, of ...
Jag måste fråga er om/angående ...
Requerimento formal, polido
Kunt u ... aanbevelen ...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Requerimento formal, direto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Requerimento formal, direto
U wordt dringend verzocht ...
Vi ber er omgående att ...
Requerimento formal, muito direto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requerimento formal específico, direto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Questionamento formal, direto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Questionamento formal, direto
Het is ons oogmerk om ...
Vi har för avsikt att ...
Declaração formal de intenção, direto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muito polido
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muito polido
Bij voorbaat dank.
Tack på förhand...
Formal, muito polido
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muito polido
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, muito polido
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polido
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, polido
Ik verheug mij op de samenwerking.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, polido
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polido
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direto
Wij waarderen u als klant.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muito direto
Ik hoor graag van u.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Menos formal, polido
Met vriendelijke groet,
Med vänlig hälsning,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Met vriendelijke groet,
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Hoogachtend,
Med vänlig hälsning,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Met de beste groeten,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Groeten,
Hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos