Chinês | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Geachte heer
尊敬的先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Beste Jan
亲爱的约翰,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们因为...给您写信
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Wij schrijven u in verband met ...
我们写这封信是因为...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Requerimento formal, tentativa
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Requerimento formal, tentativa
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Requerimento formal, tentativa
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Requerimento formal, muito polido
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Requerimento formal, muito polido
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗
Requerimento formal, polido
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Requerimento formal, polido
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Requerimento formal, polido
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Requerimento formal, direto
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Requerimento formal, direto
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Requerimento formal, muito direto
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requerimento formal específico, direto
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Questionamento formal, direto
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Questionamento formal, direto
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Declaração formal de intenção, direto
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muito polido
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muito polido
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您…
Formal, muito polido
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, muito polido
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muito polido
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polido
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polido
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polido
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polido
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direto
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Formal, direto
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direto
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muito direto
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, polido
Met vriendelijke groet,
此致
Formal, destinatário de nome desconhecido
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Hoogachtend,
肃然至上
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Met de beste groeten,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Groeten,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos