Esperanto | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Arvoisa Herra Presidentti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Hyvä Rouva,
Estimata sinjorino,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Hyvä vastaanottaja,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Hyvä John,
Estimata John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Kirjoitamme teille koskien...
Ni skribas al vi pri...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Kirjoitamme teille liittyen...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Koskien...
Plu al...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Viitaten...
Kun referenco al...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mi skribas por demandi pri...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Olisikohan mahdollista...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Requerimento formal, tentativa
Olisitteko ystävällisiä ja...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Requerimento formal, tentativa
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Mi estus plej dankema, se...
Requerimento formal, tentativa
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Requerimento formal, muito polido
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Mi estus dankema, se vi povus...
Requerimento formal, muito polido
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Requerimento formal, polido
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Requerimento formal, polido
Haluan kysyä voisiko...
Mi devas peti vin, ĉu...
Requerimento formal, polido
Voisitteko suositella...
Ĉu vi povas rekomendi...
Requerimento formal, direto
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Requerimento formal, direto
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi estas urĝe petita al...
Requerimento formal, muito direto
Olisimme kiitollisia jos...
Ni estus dankemaj, se...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Requerimento formal específico, direto
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Questionamento formal, direto
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Questionamento formal, direto
Tavoitteemme on...
Ĝi estas nia intenco...
Declaração formal de intenção, direto
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, muito polido
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formal, muito polido
Kiittäen jo etukäteen...
Antaŭdankon…
Formal, muito polido
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, muito polido
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, muito polido
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, polido
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, polido
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, polido
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, polido
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formal, direto
Jos tarvitsette lisätietoja...
Se vi bezonas pli informon...
Formal, direto
Arvostamme asiakkuuttanne.
Ni dankas vian negocon.
Formal, direto
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formal, muito direto
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Menos formal, polido
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Kunnioittavasti,
Altestime,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Terveisin,
Ĉion bonan,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos