Romeno | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Kara Sinjoro Prezidanto,
Stimate Domnule Preşedinte,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Estimata sinjoro,
Stimate Domnule,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Stimată Doamnă,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Stimaţi Domni,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
În atenţia celor interesaţi,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John,
Dragă Mihai,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
Vă scriem în legătură cu...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
În legătură cu...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
Referitor la...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
V-ar deranja dacă....
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Sunteţi amabil să...
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Ne interesează să obţinem/primim...
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Requerimento formal, polido
Ĉu vi povas rekomendi...
Îmi puteţi recomanda...
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Requerimento formal, direto
Vi estas urĝe petita al...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
V-am fi recunoscători dacă...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna listoprezo por...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Questionamento formal, direto
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco...
Intenţia noastră este să...
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, muito polido
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, muito polido
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, polido
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, direto
Se vi bezonas pli informon...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, direto
Ni dankas vian negocon.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, muito direto
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Menos formal, polido
Altestime,
Cu stimă,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
Cu sinceritate,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
Cu respect,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
Cu bine,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos