Húngaro | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Kara Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John,
Kedves John!
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
Továbbá...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
A ....ajánlásával ....
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
Érdeklődnék, hogy ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Requerimento formal, polido
Ĉu vi povas rekomendi...
Tudna ajánlani ...
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
El tudná nekem küldeni a ...
Requerimento formal, direto
Vi estas urĝe petita al...
Kérem, hogy sürgősen ...
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennék, ha ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Questionamento formal, direto
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco...
Az a szándékunk, hogy ...
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formal, muito polido
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
Előre is megköszönve segítségét...
Formal, muito polido
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formal, polido
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszéljük
Formal, direto
Se vi bezonas pli informon...
Ha több információra van szüksége
Formal, direto
Ni dankas vian negocon.
Értékeljük az Önök üzletét
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formal, muito direto
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a mihamarabbi válaszát
Menos formal, polido
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos