Finlandês | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

Kara Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä vastaanottaja,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Estimata John,
Hyvä John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille koskien...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
Plu al...
Koskien...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Kun referenco al...
Viitaten...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Requerimento formal, tentativa
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Requerimento formal, tentativa
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Requerimento formal, tentativa
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Requerimento formal, muito polido
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Requerimento formal, muito polido
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Requerimento formal, polido
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Requerimento formal, polido
Mi devas peti vin, ĉu...
Haluan kysyä voisiko...
Requerimento formal, polido
Ĉu vi povas rekomendi...
Voisitteko suositella...
Requerimento formal, direto
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Requerimento formal, direto
Vi estas urĝe petita al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Requerimento formal, muito direto
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Requerimento formal específico, direto
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Questionamento formal, direto
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Questionamento formal, direto
Ĝi estas nia intenco...
Tavoitteemme on...
Declaração formal de intenção, direto
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formal, muito polido
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formal, muito polido
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Formal, muito polido
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formal, muito polido
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formal, muito polido
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formal, polido
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formal, polido
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formal, polido
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formal, polido
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formal, direto
Se vi bezonas pli informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formal, direto
Ni dankas vian negocon.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formal, direto
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formal, muito direto
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Menos formal, polido
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formal, destinatário de nome desconhecido
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
Altestime,
Kunnioittavasti,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
Ĉion bonan,
Terveisin,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos