Sueco | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

친애하는 사장님께,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
관계자님께 드립니다.
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
사모님께 드립니다.
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
관계자님께 드립니다.
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
관계자분들께 드립니다.
Bästa herrar,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
관계자분께 드립니다.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
친애하는 김철수님,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
친애하는 최수정님,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
친애하는 김미나님,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
친애하는 신수경님,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
반가운 김미경님,
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
반가운 철호씨,
Bäste John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vi skriver till er angående ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vi skriver i samband med ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
....에 관하여 말씀드리자면,
Vidare till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
....에 대해 말씀드리자면,
Med hänvisning till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Requerimento formal, tentativa
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requerimento formal, tentativa
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requerimento formal, tentativa
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Requerimento formal, muito polido
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Requerimento formal, muito polido
....을 보내주시겠습니까?
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Requerimento formal, polido
....을 받아보고 싶습니다.
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Requerimento formal, polido
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jag måste fråga er om/angående ...
Requerimento formal, polido
...을 추천해주시겠습니까?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Requerimento formal, direto
...을 보내주시겠습니까?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Requerimento formal, direto
신속히 ...을 하십시오.
Vi ber er omgående att ...
Requerimento formal, muito direto
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requerimento formal específico, direto
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Questionamento formal, direto
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Questionamento formal, direto
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Vi har för avsikt att ...
Declaração formal de intenção, direto
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muito polido
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muito polido
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Tack på förhand...
Formal, muito polido
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muito polido
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, muito polido
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polido
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, polido
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, polido
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polido
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direto
더 많은 정보를 원하시면...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direto
당신의 노고에 감사드립니다.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direto
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muito direto
곧 답장을 받고 싶습니다.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Menos formal, polido
... 드림,
Med vänlig hälsning,
Formal, destinatário de nome desconhecido
... 드림,
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
... 올림,
Med vänlig hälsning,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
... 보냄,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
... 가,
Hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos