Polonês | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
사모님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
관계자분들께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
관계자분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
친애하는 김철수님,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
친애하는 최수정님,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
친애하는 김미나님,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
친애하는 신수경님,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
반가운 김미경님,
Szanowny Panie,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
반가운 철호씨,
Drogi Tomaszu,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
....에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
....에 대해 말씀드리자면,
Nawiązując do...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Requerimento formal, tentativa
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Requerimento formal, tentativa
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Requerimento formal, tentativa
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Requerimento formal, muito polido
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Requerimento formal, muito polido
....을 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Requerimento formal, polido
....을 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Requerimento formal, polido
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Requerimento formal, polido
...을 추천해주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Requerimento formal, direto
...을 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Requerimento formal, direto
신속히 ...을 하십시오.
Proszę o pilne...
Requerimento formal, muito direto
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Requerimento formal específico, direto
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Questionamento formal, direto
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Questionamento formal, direto
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declaração formal de intenção, direto
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muito polido
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muito polido
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Z góry dziękuję...
Formal, muito polido
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muito polido
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, muito polido
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, polido
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, polido
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formal, polido
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, polido
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, direto
더 많은 정보를 원하시면...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, direto
당신의 노고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direto
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, muito direto
곧 답장을 받고 싶습니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Menos formal, polido
... 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formal, destinatário de nome desconhecido
... 드림,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
... 올림,
Z poważaniem,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
... 가,
Pozdrawiam,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos