Sueco | Guia de Frases - Negócios | Carta

Carta - Endereço

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato de endereço nos E.U.A.:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação do estado + código postal
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de endereço britânico e irlandês:
nome do destinatário
nome da empresa
número do endereço + nome da rua
nome da cidade
código postal
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de endereço canadense:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da cidade + abreviação da província + código postal
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de endereço australiano:
nome do destinatário
nome da empresa
número da rua + nome da rua
nome da província
nome da cidade + código postal
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de endereço na Nova Zelândia:
nome do destinatário
nome da empresa
número + nome da rua
nome do subúrbio/número da estrada
caixa postal
nome da cidade + código postal
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato de endereço no Brasil:
nome do destinatário
nome da empresa
nome da rua e número do endereço
bairro
nome da cidade - sigla do estado
código postal

Carta - Introdução

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Muito formal, o destinatário possui titulação especial que deve ser utilizada no lugar do seu nome
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
亲爱的约翰,
Bäste John,
Informal, o remetente é amigo pessoal do destinatário, relativamente incomum
我们因为...给您写信
Vi skriver till er angående ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
我们写这封信是因为...
Vi skriver i samband med ...
Formal, escrevendo em nome de toda a empresa
因贵公司...
Vidare till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formal, escrevendo a respeito de algo que você já viu sobre a empresa que está contatando
我写这封信,想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, escrevendo em seu nome, representando a empresa
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, escrevendo em nome de outra pessoa
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, maneira polida de introdução

Carta - Corpo principal

请问您是否介意...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Requerimento formal, tentativa
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Requerimento formal, tentativa
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Requerimento formal, tentativa
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Requerimento formal, muito polido
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Requerimento formal, muito polido
您能将…发送给我吗
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Requerimento formal, polido
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Requerimento formal, polido
我必须问您是否...
Jag måste fråga er om/angående ...
Requerimento formal, polido
您能推荐...吗?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Requerimento formal, direto
您能将...发送给我吗?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Requerimento formal, direto
请您尽快按要求将...
Vi ber er omgående att ...
Requerimento formal, muito direto
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Requerimento formal, polido, em nome da empresa
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Requerimento formal específico, direto
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Questionamento formal, direto
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Questionamento formal, direto
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Declaração formal de intenção, direto
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leva a uma decisão referente a um negócio
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejeição ou demonstração de falta de interesse em uma oferta ou negócio

Carta - Desfecho

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muito polido
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muito polido
提前谢谢您…
Tack på förhand...
Formal, muito polido
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muito polido
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, muito polido
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polido
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, polido
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, polido
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polido
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direto
如果您需要更多信息...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direto
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direto
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muito direto
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Menos formal, polido
此致
Med vänlig hälsning,
Formal, destinatário de nome desconhecido
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário desconhecido
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
祝好
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome
祝好
Hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que frequentemente trabalham juntos