Inglês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Sayın Yetkili,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Sayın Yetkili,
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Sayın Yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Sayın Yetkililer,
Dear Sirs,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Yetkili makama,
To whom it may concern,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Sayın Dilek Hanım,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Sayın Lale Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...distinguished himself / herself by…
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
His / her greatest talent is / lies in…
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
He / she is a creative problem-solver.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
He / she has a broad range of skills.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
He / she handles responsibility well.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
... onun sıradışı özelliğidir.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
O ...'da her zaman aktif rol alır.
He / she always takes an active role in… .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
His / her main responsibilities were…
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
His / her weekly tasks involved…
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Performansındaki tek zayıf nokta ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Usada para avaliar negativamente um candidato
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva