Holandês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Vážený pane,
Geachte heer
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
... vynikal(a) v... .
... onderscheidde zich door ...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
On/ona řeší problémy efektivně.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
On/ona má obsáhnou znalost...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
On/ona je iniciativní v... .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva