Dinamarquês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Vážený pane,
Kære Hr.,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
Kære Fru.,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det vedkommer,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Kære fru. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
... vynikal(a) v... .
... adskilte sig selv ved at...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
On/ona řeší problémy efektivně.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
On/ona má obsáhnou znalost...
Han / hun har en omfattende viden om... .
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
On/ona je iniciativní v... .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Hans / hendes ansvarområder var...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva