Japonês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Bäste herrn,
拝啓
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Bästa frun,
拝啓
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Bästa herr eller fru,
拝啓
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Bästa herrar,
拝啓
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Bäste herr Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Bästa fröken Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Det glädjer mig att agera som referens för ...
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
・・・・を喜んで推薦いたします。
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
... utmärkte sig genom att ...
彼は・・・・によって有名になりました。
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Hens största talang är / finns inom ...
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Hen är en kreativ problemlösare.
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Hen har en bred kompetens.
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Hen hanterar ansvar väl.
彼/彼女には責任感があります。
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
彼/彼女の担当は・・・・でした。
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
Usada para avaliar um candidato positivamente
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
Usada para avaliar positivamente um candidato
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
Usada para avaliar positivamente um candidato
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
Usada para avaliar negativamente um candidato
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
Usada para encerrar uma carta de referência positiva