Húngaro | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Уважаемый...
Tisztelt Uram!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Уважаемая...
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Уважаемые...
Tisztelt Uraim!
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Уважаемые...
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Уважаемый г-н Смидт
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Для меня честь давать рекомендации ...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
... показал себя как...
...megkülönböztette magát a ...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Его/ее главным талантом является...
A legnagyobb erőssége a ...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
... kreatív problémamegoldó
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Круг его/ее умений очень широк
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Jól kezeli a felelősséget is.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Он/она хорошо разбирается в...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Он/она всегда принимает активную позицию в...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Его/ее главными обязанностями было...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Его/ее еженедельные задачи включали...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Usada para encerrar uma carta de referência positiva