Grego | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Уважаемый...
Αγαπητέ κύριε,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Уважаемая...
Αγαπητή κυρία,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Уважаемые...
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Уважаемые...
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Уважаемые...
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Уважаемый г-н Смидт
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Для меня честь давать рекомендации ...
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
... показал себя как...
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Его/ее главным талантом является...
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Круг его/ее умений очень широк
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Он/она хорошо разбирается в...
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Его/ее главными обязанностями было...
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Его/ее еженедельные задачи включали...
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva