Inglês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Stimate Domn,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Stimați Domni,
Dear Sirs,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
În atenția cui este interesat,
To whom it may concern,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Stimate Domnule Popescu,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
... s-a distins prin.... .
...distinguished himself / herself by…
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
His / her greatest talent is / lies in…
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
He / she is a creative problem-solver.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
He / she has a broad range of skills.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
... își comunică ideile clar și univoc.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
... face față cu ușurință responsabilităților.
He / she handles responsibility well.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
He / she always takes an active role in… .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
His / her main responsibilities were…
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
His / her weekly tasks involved…
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva