Polonês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Gentilissimo,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Gentilissima,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
A chi di competenza,
Szanowni Państwo,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Alla cortese attenzione di ...,
Szanowni Państwo,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
A chi di competenza,
Szanowni Państwo,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Gentilissimo Sig. Rossi,
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Gentilissima Sig.na Verdi,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Znam ... od... i jako... w...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...si è distinto/a più volte per...
...wyróżniał/-a się...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
....dispone di una vasta gamma di abilità.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
... posiada szeroką wiedzę...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
È estremamente portato per...
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Ha sempre preso parte attiva in...
Zawsze bierze czynny udział w...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
I suoi doveri principali erano:
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Usada para avaliar um candidato positivamente
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Usada para avaliar positivamente um candidato
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Usada para avaliar positivamente um candidato
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva