Inglês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Tisztelt Hölygem/Uram!
To whom it may concern,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Tisztelt Smith Asszony
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...megkülönböztette magát a ...
...distinguished himself / herself by…
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
A legnagyobb erőssége a ...
His / her greatest talent is / lies in…
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
... kreatív problémamegoldó
He / she is a creative problem-solver.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
He / she has a broad range of skills.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
He / she communicates his / her ideas clearly.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Jól kezeli a felelősséget is.
He / she handles responsibility well.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
... mindig aktív szerepet vállal a ...
He / she always takes an active role in… .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
His / her main responsibilities were…
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Heti feladatai magába foglalták a ...
His / her weekly tasks involved…
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva