Esperanto | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Tisztelt Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Tisztelt Hölygem/Uram!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Tisztelt Smith Asszony
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...megkülönböztette magát a ...
...distingis per...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
A legnagyobb erőssége a ...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
... kreatív problémamegoldó
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Jól kezeli a felelősséget is.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Li/ŝi havas grandan scion de....
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Heti feladatai magába foglalták a ...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva