Espanhol | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Tisztelt Uram!
Distinguido Señor:
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Tisztelt Hölgyem!
Distinguida Señora:
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Distinguidos Señores:
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Tisztelt Uraim!
Apreciados Señores:
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Tisztelt Hölygem/Uram!
A quien pueda interesar
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Tisztelt Smith Úr!
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Tisztelt Smith Asszony
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Puedo recomendar abiertamente a X...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...megkülönböztette magát a ...
X se distinguió por su...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
A legnagyobb erőssége a ...
Su más considerable talento es...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
... kreatív problémamegoldó
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Jól kezeli a felelősséget is.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Sus principales responsabilidades fueron...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Heti feladatai magába foglalták a ...
Sus tareas diarias involucraban...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva