Romeno | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Geachte heer
Stimate Domn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Geachte mevrouw
Stimată Doamnă,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Geachte heer, mevrouw
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Geachte dames en heren
Stimați Domni,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Geachte dames en heren
În atenția cui este interesat,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Geachte heer Jansen
Stimate Domnule Popescu,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
... onderscheidde zich door ...
... s-a distins prin.... .
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
... își comunică ideile clar și univoc.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Usada para avaliar negativamente um candidato
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva