Inglês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Hyvä Rouva
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Hyvä Herra / Rouva
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...erottautui hyvillä...
...distinguished himself / herself by…
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
His / her greatest talent is / lies in…
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Hän on luova ongelmanratkaisija
He / she is a creative problem-solver.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Hänellä on laajat taidot
He / she has a broad range of skills.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
He / she communicates his / her ideas clearly.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Hän on luotettava henkilö
He / she handles responsibility well.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Hänellä on hyvä tietämys...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
He / she always takes an active role in… .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Hänen päävastuualueensa olivat...
His / her main responsibilities were…
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
His / her weekly tasks involved…
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva