Holandês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Hyvä Herra,
Geachte heer
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Hyvä Rouva
Geachte mevrouw
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Hyvä Herra / Rouva
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Hyvät vastaanottajat,
Geachte dames en heren
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Hyvät vastaanottajat,
Geachte dames en heren
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Hyvä herra Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Hyvä rouva Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Hyvä neiti Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Hyvä neiti / rouva Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...erottautui hyvillä...
... onderscheidde zich door ...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Hän on luova ongelmanratkaisija
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Hänellä on laajat taidot
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Hän on luotettava henkilö
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Hänellä on hyvä tietämys...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Hänen päävastuualueensa olivat...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva