Sueco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Bästa frun,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...distingis per...
... utmärkte sig genom att ...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Hens största talang är / finns inom ...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Hen är en kreativ problemlösare.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Hen har en bred kompetens.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Hen hanterar ansvar väl.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Li/ŝi havas grandan scion de....
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Usada para avaliar positivamente um candidato
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Usada para avaliar positivamente um candidato
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva