Grego | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Estimata sinjoro,
Αγαπητέ κύριε,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Αγαπητή κυρία,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...distingis per...
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Li/ŝi havas grandan scion de....
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Usada para avaliar positivamente um candidato
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Usada para avaliar positivamente um candidato
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva