Dinamarquês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det vedkommer,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Kære fru. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...distingis per...
... adskilte sig selv ved at...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Li/ŝi havas grandan scion de....
Han / hun har en omfattende viden om... .
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Hans / hendes ansvarområder var...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Usada para avaliar positivamente um candidato
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Usada para avaliar positivamente um candidato
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva