Tcheco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Kære Hr.,
Vážený pane,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Kære Fru.,
Vážená paní,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Kære Hr./Fru.,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr./Fru.,
Dobrý den,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Til hvem det vedkommer,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Kære fru. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Kære Frk. Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Kære Fr. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Jeg er begejstret for at være reference for...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
... adskilte sig selv ved at...
... vynikal(a) v... .
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Han / hun er en kreativ problemløser.
On/ona řeší problémy efektivně.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Han / hun har en omfattende viden om... .
On/ona má obsáhnou znalost...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
On/ona je iniciativní v... .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Hans / hendes ansvarområder var...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva