Inglês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Kære Hr.,
Dear Sir,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Til hvem det vedkommer,
To whom it may concern,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Kære fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Jeg er begejstret for at være reference for...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
... adskilte sig selv ved at...
...distinguished himself / herself by…
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Hans / hendes største talent er / ligger i...
His / her greatest talent is / lies in…
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Han / hun er en kreativ problemløser.
He / she is a creative problem-solver.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
He / she has a broad range of skills.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
He / she handles responsibility well.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Han / hun har en omfattende viden om... .
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
He / she always takes an active role in… .
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Hans / hendes ansvarområder var...
His / her main responsibilities were…
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
His / her weekly tasks involved…
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Usada para avaliar positivamente um candidato
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva