Romeno | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

سيدي المحترم،
Stimate Domn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
السيدة المحترمة،
Stimată Doamnă,
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
السادة المحترمون،
Stimați Domni,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
În atenția cui este interesat,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
عزيزي السيد رامي،
Stimate Domnule Popescu,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
عزيزتي السيدة رامي،
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
عزيزتي الآنسة نادية،
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
عزيزتي السيدة نادية،
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
... s-a distins prin.... .
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
... își comunică ideile clar și univoc.
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Usada para avaliar um candidato positivamente
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Usada para avaliar positivamente um candidato
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Usada para avaliar positivamente um candidato
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Usada para avaliar negativamente um candidato
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva