Húngaro | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Referência

Carta de Referência - Introdução

Sehr geehrter Herr,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Sehr geehrte Frau,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatário do sexo femino, nome desconhecido
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Uraim!
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Utilizada para dar detalhes de como se conhece o candidato
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Usada como frase introdutória quando quem escreve gosta ou gostou de trabalhar com a pessoa sobre quem ele / ela está escrevendo

Carta de Referência - Conjunto de Habilidades

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Usada para descrever um aspecto positivo da personalidade do candidato.
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
...megkülönböztette magát a ...
Usada para explicar os principais atributos positivos que o candidato demonstrou
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
A legnagyobb erőssége a ...
Usada para mostrar os pontos fortes do candidato
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
... kreatív problémamegoldó
Usada para descrever um candidato que aceita e resolve os desafios prontamente
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Usada para descrever um candidato que tem amplo conjunto de competências
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Usada para descrever um candidato que tem boa habilidade de comunicação
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Jól kezeli a felelősséget is.
Usada para descrever um candidato que pode gerenciar bem uma equipe / um projeto e que trabalha bem sob pressão
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Usada para descrever quais são as competências que um candidato já tem a oferecer
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Utilizada para dar detalhes específicos sobre a habilidade do candidato para fazer alguma coisa
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Usada para descrever a melhor qualidade de um candidato
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Usada para descrever um candidato que é ativo e gosta de se involver no trabalho
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Usada para descrever um candidato esperto, dinâmico e muito elogiado.

Carta de Referência - Responsabilidades do trabalho

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou e o que cada uma delas implicou
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Utilizada para mostrar uma série de tarefas que um candidato realizou
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Utilizada para mostrar a lista de tarefas semanais que um candidato realizou

Carta de Referência - Avaliação

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Usada para avaliar um candidato positivamente
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Usada para avaliar muito positivamente um candidato
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Usada para avaliar positivamente um candidato
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Usada para avaliar positivamente um candidato
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Usada para avaliar negativamente um candidato
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Usada para recomendar o candidato por razões específicas. Forma muito positiva de avaliar um candidato

Carta de Referência - Desfecho

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Usada para encerrar uma carta de referência extremamente positiva
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Frase usada quando se pensa que o candidato não é adequado para o trabalho.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Usada para encerrar uma carta de referência positiva
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Usada para encerrar uma carta de referência positiva