Coreano | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Sayın Yetkili,
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Sayın Yetkili,
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Sayın Yetkili,
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Sayın Yetkililer,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Yetkili makama / merciiye,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Sayın Ahmet Bey,
존경하는 김철수 님께
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Sayın Dilek Hanım,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Sayın Melek Hanım,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Sayın Demet Hanım,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Sayın Alihan Erturan,
친애하는 최현우님께
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
...에 지원하고 싶습니다.
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
... için sizinle çalışmak isterdim.
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Güçlü yanlarım ...
저의 장점은 ... 입니다.
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Uzmanlık alanım dahilinde ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
... diline son derece hakimimdir.
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
İyi seviyede ... bilgim vardır.
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Mükemmel iletişim becerisi
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Tümdengelim muhakemesi
추론 이해 능력
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Mantıklı düşünebilme
논리적인 사고능력
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analitik düşünce
분석 능력
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
İyi kişilerarası ilişki becerisi
좋은 사교성
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Anlaşma becerisi
협정 능력
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Sunum becerisi
프리젠테이션 능력
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Saygılarımla,
... (이름) 드림
Formal, nome do destinatário desconhecido
Tüm içtenliğimle,
... (이름) 드림
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Saygılarımla,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Saygılar,
감사합니다. ...씨.
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome