Chinês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Sayın Yetkili,
尊敬的先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Sayın Yetkili,
尊敬的女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Sayın Yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Sayın Yetkililer,
尊敬的先生们,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Yetkili makama / merciiye,
尊敬的收信人,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Sayın Dilek Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Sayın Melek Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Sayın Demet Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Sayın Alihan Erturan,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
我看到您于...在...上登的招聘信息
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
我想申请...一职
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
... için sizinle çalışmak isterdim.
我想为您工作,因为...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Güçlü yanlarım ...
我的强项是...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
我很适合这个职位,因为...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Uzmanlık alanım dahilinde ...
我的专长是…
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
即使在压力下我也能保持高标准。
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
我的母语是...,但我也会说...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
... diline son derece hakimimdir.
我熟练掌握...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
İyi seviyede ... bilgim vardır.
我能用...语进行工作交流
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
我在...领域有...年工作经验
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
我是...的熟练使用者
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
我相信我是...和...技能的良好结合
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Mükemmel iletişim becerisi
出色的沟通技能
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Tümdengelim muhakemesi
演绎推理能力
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Mantıklı düşünebilme
逻辑性思考
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analitik düşünce
分析技能
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
İyi kişilerarası ilişki becerisi
良好的人际交往技能
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Anlaşma becerisi
谈判技能
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Sunum becerisi
观点陈述能力
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
附件中含有我的个人简历。
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
可以从...处获得推荐信
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
我可以在...的时候接受面试
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Saygılarımla,
此致
Formal, nome do destinatário desconhecido
Tüm içtenliğimle,
此致
敬礼
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Saygılarımla,
肃然至上
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Saygılar,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome