Alemão | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Sayın Yetkili,
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Sayın Yetkili,
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Sayın Yetkili,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Sayın Yetkililer,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Yetkili makama / merciiye,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Sayın Ahmet Bey,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Sayın Dilek Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Sayın Melek Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Sayın Demet Hanım,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Sayın Alihan Erturan,
Lieber Herr Schmidt,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
... için sizinle çalışmak isterdim.
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Güçlü yanlarım ...
Zu meinen Stärken zählen...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mein Fachgebiet ist...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
... diline son derece hakimimdir.
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Mükemmel iletişim becerisi
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Tümdengelim muhakemesi
schlussfolgerndes Denken
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Mantıklı düşünebilme
logisches Denken
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analitik düşünce
analytische Fähigkeiten
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
İyi kişilerarası ilişki becerisi
hohe soziale Kompetenz
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Anlaşma becerisi
Verhandlungsgeschick
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Sunum becerisi
Präsentationsfähigkeiten
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Saygılarımla,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, nome do destinatário desconhecido
Tüm içtenliğimle,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Saygılarımla,
Hochachtungsvoll
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Saygılar,
Herzliche Grüße
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome