Russo | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Vážený pane,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
Уважаемая госпожа...
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Vážený pane / Vážená paní,
Уважаемые...
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
Уважаемые...
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Уважаемые...
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Vážený pane Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Milý Johne Smith,
Уважаемый...
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Прошу принять меня на должность...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Moje silné stránky jsou...
Мои сильные стороны:...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Moje oblast odborných znalostí je...
Я специализируюсь на...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Mám výbornou znalost...
Я отлично владею...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Mám znalost...
Я свободно говорю по...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Výborné komunikační schopnosti
Отличные коммуникативные навыки
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Dedukce
Логическая аргументация
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logické myšlení
Логическое мышление
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytické schopnosti
Аналитические способности
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Dobré interpersonální schopnosti
Высокие личностные качества
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Vyjednávací schopnosti
Переговорческие навыки
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Prezentační dovednosti
Презентационные навыки
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Můj životopis naleznete v příloze.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Ohledně referencí se obraťte na...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Я свободен...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
S pozdravem,
С уважением...
Formal, nome do destinatário desconhecido
S pozdravem,
С уважением ваш...
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
S úctou,
С уважением ваш...
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome