Esperanto | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Vážený pane / Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Moje silné stránky jsou...
Miaj fortoj estas...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Moje oblast odborných znalostí je...
Mia areo de kompetenteco estas...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Mám výbornou znalost...
Mi havas bonegan komandon de...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Mám znalost...
Mi havas mezan scion de...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Mi estas sperta uzanto de...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Výborné komunikační schopnosti
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Dedukce
Dedukta rezonado
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logické myšlení
Logika rezonado
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytické schopnosti
Analizaj kapabloj
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Dobré interpersonální schopnosti
Bonaj interhomaj kapabloj
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Vyjednávací schopnosti
Negocadaj kapabloj
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Prezentační dovednosti
Prezentaj kapabloj
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Můj životopis naleznete v příloze.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Ohledně referencí se obraťte na...
Vi povas akiri referencojn el...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
S pozdravem,
Altestime,
Formal, nome do destinatário desconhecido
S pozdravem,
Altestime,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
S úctou,
Altestime,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome