Dinamarquês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Vážený pane,
Kære Hr.,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Vážená paní,
Kære Fru.,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem dette ankommer,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jeg ville søge stillingen som...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Moje silné stránky jsou...
Mine styrker er...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Moje oblast odborných znalostí je...
Mit ekspertområde er...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Mám výbornou znalost...
Jeg råder fremragende over...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Mám znalost...
Jeg har en fungerende viden om...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jeg er en erfaren bruger af...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Výborné komunikační schopnosti
Fremragende kommunikations evner
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Dedukce
Deduktiv argumentation
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logické myšlení
Logisk tænkning
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytické schopnosti
Analytiske evner
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Dobré interpersonální schopnosti
Gode interpersonel evner
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Vyjednávací schopnosti
Forhandlings evner
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Prezentační dovednosti
Præsentations evner
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Můj životopis naleznete v příloze.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Ohledně referencí se obraťte na...
Referencer kan rekvieres fra...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jeg er ledig til et interview den...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formal, nome do destinatário desconhecido
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
S úctou,
Med respekt,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome