Russo | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Jag skriver gällande er annons på ...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Прошу принять меня на должность...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mina främsta styrkor är ...
Мои сильные стороны:...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mitt kompetensområde är ...
Я специализируюсь на...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Я отлично владею...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Я свободно говорю по...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jag är en erfaren användare av ...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Utmärkt kommunikationsförmåga
Отличные коммуникативные навыки
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
God slutledningsförmåga
Логическая аргументация
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logiskt tänkande
Логическое мышление
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytisk förmåga
Аналитические способности
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Bra samarbetsförmåga
Высокие личностные качества
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Bra förhandlingsteknik
Переговорческие навыки
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Bra presentationsteknik
Презентационные навыки
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Я свободен...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formal, nome do destinatário desconhecido
Med vänliga hälsningar,
С уважением ваш...
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Vördsamt,
С уважением ваш...
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome