Japonês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Bäste herrn,
拝啓
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Bästa fru,
拝啓
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Bästa herr eller fru,
拝啓
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Bästa herrar,
拝啓
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Bäste herr Smith,
拝啓 
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Bästa fröken Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Bäste John Smith,
拝啓
・・・・様
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Jag skriver gällande er annons på ...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mina främsta styrkor är ...
私の強みは・・・・
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
・・・・することで貢献することができます。
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mitt kompetensområde är ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
・・・・語を話すことができます。
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Jag har grundläggande kunskaper i ...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jag är en erfaren användare av ...
・・・・を使いこなすことができます。
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Utmärkt kommunikationsförmåga
コミュニケーション能力
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
God slutledningsförmåga
演繹的推理力
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logiskt tänkande
論理的思考能力
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytisk förmåga
分析能力
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Bra samarbetsförmåga
対人能力
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Bra förhandlingsteknik
交渉能力
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Bra presentationsteknik
プレゼンテーション能力
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
履歴書を同封いたしました。
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Jag finns tillgänglig för intervju ...
・・・・日なら伺うことができます。
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Med vänlig hälsning,
敬具
Formal, nome do destinatário desconhecido
Med vänliga hälsningar,
敬具
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Vördsamt,
敬具
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Vänliga hälsningar,
敬具
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome