Esperanto | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Bästa herr eller fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Jag skriver gällande er annons på ...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Mina främsta styrkor är ...
Miaj fortoj estas...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Mitt kompetensområde är ...
Mia areo de kompetenteco estas...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Mi havas bonegan komandon de...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Mi havas mezan scion de...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Jag är en erfaren användare av ...
Mi estas sperta uzanto de...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Utmärkt kommunikationsförmåga
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
God slutledningsförmåga
Dedukta rezonado
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logiskt tänkande
Logika rezonado
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Analytisk förmåga
Analizaj kapabloj
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Bra samarbetsförmåga
Bonaj interhomaj kapabloj
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Bra förhandlingsteknik
Negocadaj kapabloj
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Bra presentationsteknik
Prezentaj kapabloj
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Vi povas akiri referencojn el...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Vördsamt,
Altestime,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome