Sueco | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Jag skriver gällande er annons på ...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Прошу принять меня на должность...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Мои сильные стороны:...
Mina främsta styrkor är ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Я специализируюсь на...
Mitt kompetensområde är ...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
За время работы в ... я развил свои навыки...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Мой родной язык..., я также говорю по...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Я отлично владею...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Я свободно говорю по...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Я являюсь продвинутым пользователем...
Jag är en erfaren användare av ...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Отличные коммуникативные навыки
Utmärkt kommunikationsförmåga
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Логическая аргументация
God slutledningsförmåga
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Логическое мышление
Logiskt tänkande
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Аналитические способности
Analytisk förmåga
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Высокие личностные качества
Bra samarbetsförmåga
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Переговорческие навыки
Bra förhandlingsteknik
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Презентационные навыки
Bra presentationsteknik
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Я свободен...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formal, nome do destinatário desconhecido
С уважением ваш...
Med vänliga hälsningar,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
С уважением ваш...
Vördsamt,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome