Polonês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Уважаемый г-н ...
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Уважаемая госпожа...
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Уважаемый г-н Смидт
Szanowny Panie,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Уважаемый...
Szanowny Panie,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Прошу принять меня на должность...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Мои сильные стороны:...
Moje mocne strony to ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Я специализируюсь на...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
За время работы в ... я развил свои навыки...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Мой родной язык..., я также говорю по...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Я отлично владею...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Я свободно говорю по...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Я являюсь продвинутым пользователем...
Biegle posługuję się programem/programami...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Отличные коммуникативные навыки
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Логическая аргументация
Rozumowanie dedukcyjne
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Логическое мышление
Logiczne myślenie
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Аналитические способности
Zdolności analityczne
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Высокие личностные качества
Zdolności interpersonalne
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Переговорческие навыки
Zdolności negocjacyjne
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Презентационные навыки
Umiejętność prezentacji
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Referencje na żądanie.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referencje na żądanie od ...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Я свободен...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
С уважением...
Z wyrazami szacunku,
Formal, nome do destinatário desconhecido
С уважением ваш...
Z wyrazami szacunku,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
С уважением ваш...
Z poważaniem,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
С уважением...
Pozdrawiam,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome