Húngaro | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Уважаемый г-н ...
Tisztelt Uram!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Уважаемая госпожа...
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Уважаемый г-н Смидт
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Уважаемый...
Kedves Smith John!
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Прошу принять меня на должность...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Мои сильные стороны:...
Erősségeim ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Я специализируюсь на...
Szakterületem a ....
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
За время работы в ... я развил свои навыки...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Мой родной язык..., я также говорю по...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Я отлично владею...
Magas szinten beszélek...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Я свободно говорю по...
Középszinten beszélek....
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Я являюсь продвинутым пользователем...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Отличные коммуникативные навыки
Kiváló kommunikációs készség
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Логическая аргументация
Deduktív érvelés
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Логическое мышление
Logikus gondolkodás
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Аналитические способности
Analitikus készségek
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Высокие личностные качества
Jó interperszonális készség
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Переговорческие навыки
Jó tárgyalási készség
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Презентационные навыки
Előadó készség/Prezentációs készség
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Я свободен...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
С уважением...
Tisztelettel,
Formal, nome do destinatário desconhecido
С уважением ваш...
Tisztelettel,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
С уважением ваш...
Tisztelettel,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
С уважением...
Üdvözlettel,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome