Chinês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Stimate Domn,
尊敬的先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Stimate Domn/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Stimați Domni,
尊敬的先生们,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
În atenția cui este interesat,
尊敬的收信人,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Stimată Domnișoară Popescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Dragă Andrei Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Aș dori să aplic pentru poziția de...
我想申请...一职
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
我对此工作很感兴趣,因为...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
我想为您工作,因为...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Punctele mele forte sunt...
我的强项是...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
我很适合这个职位,因为...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Domeniul meu de bază este...
我的专长是…
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
即使在压力下我也能保持高标准。
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
我的母语是...,但我也会说...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Stăpânesc foarte bine...
我熟练掌握...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
Cunosc la nivel mediu...
我能用...语进行工作交流
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Am...ani de experienţă în domeniul...
我在...领域有...年工作经验
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Sunt un utilizator experimentat de...
我是...的熟练使用者
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Abilităţi de comunicare excelente.
出色的沟通技能
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Gândire deductivă.
演绎推理能力
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Gândire logică.
逻辑性思考
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Abilităţi analitice.
分析技能
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Abilităţi interpersonale bune.
良好的人际交往技能
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Abilităţi de negociere
谈判技能
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Abilităţi în adresarea către un public larg.
观点陈述能力
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
附件中含有我的个人简历。
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referinţele pot fi solicitate de la...
可以从...处获得推荐信
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
我可以在...的时候接受面试
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Cu stimă,
此致
Formal, nome do destinatário desconhecido
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Cu respect,
肃然至上
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Toate cele bune,
祝好
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome