Tailandês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Szanowny Panie,
เรียน คุณผู้ชาย
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Szanowna Pani,
เรียน คุณผู้หญิง
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Szanowni Państwo,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Szanowni Państwo,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Szanowni Państwo,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Szanowny Panie,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Szanowna Pani,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Szanowna Pani,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Szanowna Pani,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Szanowny Panie,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Moje mocne strony to ...
จุดแข็งของฉันคือ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Biegle posługuję się programem/programami...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Rozumowanie dedukcyjne
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logiczne myślenie
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Zdolności analityczne
ทักษะในการวิเคราะห์
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Zdolności interpersonalne
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Zdolności negocjacyjne
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Umiejętność prezentacji
ทักษะในการนำเสนอ
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Referencje na żądanie.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referencje na żądanie od ...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Z wyrazami szacunku,
ด้วยความเคารพ
Formal, nome do destinatário desconhecido
Z wyrazami szacunku,
ด้วยความเคารพ
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Z poważaniem,
ด้วยความเคารพ
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Pozdrawiam,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome