Holandês | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Szanowny Panie,
Geachte heer
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Szanowni Państwo,
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Szanowni Państwo,
Geachte dames en heren
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Szanowny Panie,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Szanowna Pani,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Szanowny Panie,
Beste meneer Jansen
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Moje mocne strony to ...
Mijn sterke punten zijn ...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mijn vakgebied is ...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Biegle posługuję się programem/programami...
Ik beschik over goede kennis van ...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Rozumowanie dedukcyjne
Analytisch denkvermogen
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logiczne myślenie
Logisch denkvermogen
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Zdolności analityczne
Analytische vaardigheden
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Zdolności interpersonalne
Goede intermenselijke vaardigheden
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Zdolności negocjacyjne
Onderhandelingsvaardigheden
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Umiejętność prezentacji
Presentatievaardigheden
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Referencje na żądanie.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referencje na żądanie od ...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Z wyrazami szacunku,
Met vriendelijke groet,
Formal, nome do destinatário desconhecido
Z wyrazami szacunku,
Met vriendelijke groet,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Z poważaniem,
Hoogachtend,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Pozdrawiam,
Met de beste groeten,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome