Alemão | Guia de Frases - Inscrição | Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional | Currículo | Carta de Referência

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução

Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
Szanowny Panie,
Lieber Herr Schmidt,
Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
Moje mocne strony to ...
Zu meinen Stärken zählen...
Usada para mostrar quais são as suas principais características
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode demonstrar qualidades de outras experiências que teve
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Mein Fachgebiet ist...
Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas habilidades
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos anteriores
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo
Biegle posługuję się programem/programami...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas
Rozumowanie dedukcyjne
schlussfolgerndes Denken
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz
Logiczne myślenie
logisches Denken
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa
Zdolności analityczne
analytische Fähigkeiten
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes
Zdolności interpersonalne
hohe soziale Kompetenz
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz
Zdolności negocjacyjne
Verhandlungsgeschick
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas
Umiejętność prezentacji
Präsentationsfähigkeiten
Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de apresentação
Referencje na żądanie.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências
Referencje na żądanie od ...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem ele pode contatar para isto
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, nome do destinatário desconhecido
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido
Z poważaniem,
Hochachtungsvoll
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido
Pozdrawiam,
Herzliche Grüße
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome